Se om din virksomhed er udsat for typosquatting, Branding, Varemærke snyd. Se domæner som kan være udsat for dette.

STOP-typosquatting

Typosquatting (typo=fejltastning, squatting=husbesættelse) handler om, at nogen systematisk registrerer domænenavne, der på nær et bogstav eller to, ligner et domænenavn, der allerede eksisterer.

Når en besøgende herefter skriver det forkerte domænenavn i adresselinjen føres han eller hun til en webside, hvor registranten af det forkerte domænenavn tjener penge på besøget på siden.

Et forløb

En suspensionssag sag, hvor et tps-domæne skal "hentes hjem" forløber typisk således:

Vi konstaterer i forbindels med vores overvågning, at der findes et eller flere tps-hits
Kunden orienteres pr. mail
Kunden beder os hente domænet "hjem"
Vi registrerer os på DK-Hostmasters venteliste for det pågældende domæne
uspensionsanmodning indgives
Ved afgørelsen af suspensionssag modtager vi besked herom

Parkering

Når en domænesnylter mister retten til et domæne er det vigtigt, at det pågældende domæne registreres, så andre typosquattere ikke kan tage over, og fortsætte med at misbruge domænet.

Det er derfor vigtigt, at den virksomhed eller organisation, som har startet suspensions- eller klagesagen dels får domænet registreret og naturligvis sat domænet til at lede hen til virksomhedens website.

STOP-tps kan tilbyde dels at forestå registreringen på vores kundes vegne, dels at domænet parkeres hos os.

Domænet registreres med kunden som registrant og STOP-tps som fuldmægtig/betaler.

Suspension

Ifølge DK-Hostmasters generelle vilkår om suspension af domænenavne kan et typosquat-domæne suspenderes via en administrativ sag, hvor DIFO´s bestyrelsesformand og DK Hostmasters administrerende direktør i enighed kan beslutte at suspendere et domæne. Det vil sige, at sagen kan afgøres uden, at der skal indsendes en klage til Klagenævnet for domænenavne.

Suspensionen gennemføres når tre betingelser er opfyldt:

En fejltastning skal føre til, at internetbruger, der søger den krænkedes domænenavn, kommer ind på typosquat-domænets hjemmeside

Klage

For .dk-domæner findes to muligheder for, at få standset en krænkende brug af et domæne.

Hvis der er tale om typosquatting (her har DK-Hostmaster defineret en række kriterier) kan det krænkende domæne søges suspenderet direkte hos DK-Hostmaster.

Der er tale om et relativt enkelt forløb, hvor de nødvendige undersøgelser foretages af DK-Hostmaster.

Suspensionssagen munder enten ud i, at det krænkende domæne suspenderes i fire uger, at suspensionsanmodningen afvises - eller at krænkeren selv sletter domænet.

Overvågning

Vores analyse adskiller sig fra de andre tilbud, der findes på markedet ved, at vi dedikeret går efter at finde tilfælde af typosquatting.

Vores algoritmer danner en række "afledninger" af det domæne, som overvåges - dvs. alternative skrivemåder for domænet.

Vi undersøger herefter, om disse "afledninger" er registreret som aktive domæner.

Hvis vores undersøgelse resulterer i et "hit", henter vores system automatisk oplysninger om, hvem der har registreret domænet.

Vores teknik

Vi baserer vores analyse på to forskellige teknikker, vi har navngivet efter analysemetoder i biologiens verden.

In vitro (Latin: i glas)
Denne del af vores teknik er baseret på en gennemgribende analyse af de metoder, typosquattere bruger. En betydelig del af denne er nemlig fuldstændig statisk og vi har lagt alle de forskellige metoder, vi kender til, ind i en database.

Vores servere gennemløber samtlige metoder vi har registreret i vores database ved analysen af et domæne. Dette sker maskinelt – deraf udtrykket ”In vitro”.

STOP-tps - en seriøs virksomhed

Hvis du har modtaget et af vores breve, hvor vi gør opmærksom på, at vi har konstateret, at jeres domæne er ramt af typosquatting, tænker du måske:

Hvordan kan jeg være sikker på, at det de skriver er rigtigt?

Hvordan kan jeg være sikker på, hvis vi bestiller analyse af vores domæne, at vi så også får noget for vores penge?

Dette er et fuldstændigt rimeligt spørgsmål - vi bevæger os desværre i et marked, hvor masser af useriøse mennesker forsøger at tjene penge på ydelser, der kun eksisterer i fantasien.

Den lidt anderledes beskrivelse

Typosquatting kan sammenlignes med at være velsoigneret og velklædt på en måde, der passer til lejligheden og det selskab, man er i.

Der er bare den lille detalje, at under påklædningen var de eneste rene sokker de, med hul på storetåen.

Ingen ved, at man har hul på sokken - og ingen kan se, at man har hul på sokken.

Men man ved det selv! Og kan ikke lade være at tænke på, at bare nu den ellers helt utænkelige situation, hvor man skal have skoene af, ikke opstår.

For selvom man er velklædt og selvom man er velsoigneret, så kan et enkelt hul på sokken ødelægge hele billedet.

Udgiv indhold